• Facebook Basic Black

רשימת תפוצה

קבוצות הלימוד תיפגשנה אחת לשבוע, בין השעות 18:00-21:00, במהלך שנת הלימודים האקדמית. קבוצה אחת תתקיים בירושלים, השנייה בתל-אביב, והשלישית בחיפה.

 על התכנית ...  

תכנית אקסודוס, אשר נוסדה בשנת 2015, מבקשת לחשוף את מיטב הסטודנטים לעולם המחשבה השמרני ולהגות הליברלית הקלאסית. מעטים בלבד מקרב הסטודנטים הישראליים זוכים להכיר במהלך לימודיהם הגבוהים את מיטב ההוגים שרעיונותיהם עיצבו במידה רבה את העולם המערבי.

 

מדוע אנו ממשיכים לקרוא ב"תולדות מלחמת הפלפונז"- יצירתו של ההיסטוריון היווני הקדום תוקידידס, אשר נכתבה לפני למעלה מ-2000 שנים? איזו אמת בסיסית גילה אדם סמית', ביצירתו המונומנטלית על "עושר העמים", שהיתה חבויה מעיניינו עד כה? מדוע גרס אחד מגדולי ההגות המדינית, פרידריך האייק, כי החירות במערב נמצאת בסכנה? האמנם אנחנו בדרך לשיעבוד? מה היה כל כך מיוחד בהגותו הציונית של זאב ז'בוטינסקי? והאם יש לישראל אסטרטגיה צבאית-מדינית? על שאלות אלו ועל רבות נוספות ננסה לענות במהלך השנה.

 

באקסודוס, מזמינים אותך לקחת חלק בחוויה אינטלקטואלת ייחודית בקבוצה אינטימית של כ-15 סטודנטים. במסגרתה, נדון בשאלות הללו ובנוספות, נקיים דיבייטים, סטודנטים יוזמנו להרצות רפרטים מול חבריהם,  ונזכה להאזין ולתשאל מגוון מרצים בכירים בתחומם מן האקדמיה, הפוליטיקה והתעשייה.

 

קבוצות הלימוד תיפגשנה אחת לשבוע בין השעות 18:00-21:00 במהלך שנת הלימודים, ובצמוד ללוח השנה האקדמי, החל מהשבוע השלישי לתחילת סמסטר א'. מכאן, התוכנית תכלול 10 מפגשים בכל סמסטר, לכדי 20 מפגשים לשנת הלימודים כולה. המפגשים יתקיימו במקביל לתקופת הלימודים בלבד, ולא יתקיימו בחגים, חופשות, מועדים, או בתקופות המבחנים. המשתתפים יתבקשו לשלם דמי רצינות בסך 400 ש"ח עבור ההשתתפות בתוכנית. מלבד זאת, כלל העלויות מכוסות על ידי התוכנית.

מלגות:

שלושה סטודנטים מצטיינים בכל קבוצה יהיו זכאים למלגות על סך 10,000, 5,000, ו-2,000 על פי הקריטריונים הבאים:

  • השתתפות פעילה בדיוני הקבוצה

  • נוכחות במפגשים

  • הגשת עבודה מסכמת בתום התוכנית

  • קריאת חומרי המפגש בטרם כל מפגש

מועדי מפגשים ומיקום (מעודכן לשנת תש"ף):

  • ירושלים - בימי א', 18:00-21:00, ברחוב אהליאב 5. 

  • תל אביב - בימי ב', 18:00-21:00, באוניברסיטת תל אביב.

 

לשאלות, אנא צרו קשר.