• Facebook Basic Black

רשימת תפוצה

קבוצות הלימוד תיפגשנה אחת לשבוע, בין השעות 18:00-21:00, במהלך שנת הלימודים האקדמית. קבוצה אחת תתקיים בירושלים, השנייה בתל-אביב, והשלישית בחיפה.

תוכנית אקסודוס לשנת תש"פ תתקיים בסמסטר ב בלבד

סבב הרשמה נוסף יפתח בקרוב

סטודנטים באזור תל-אביב, חיפה או ירושלים?

אנו מזמינים אתכם להיחשף לעולם התוכן של מיטב המחשבה השמרנית והליברלית הקלאסית.

צרו קשר: pes@exodusil.org

ההרשמה לשנת הלימודים

התש"פ נפתחה! היכנסו לקישור על מנת להרשם. ההרשמה תהיה פתוחה עד לתאריך 19.10.19.